Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Eliberare adeverinţe cu date din RNEP

Eliberare adeverinţe cu date din RNEP

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă / Birourile de Evidență a Persoanelor a Sectorului 1, eliberează la cerere, adeverinţe pentru cetăţenii români cu domiciliul/reşedinţa pe raza sectorului 1, cu privire la:

- Datele cu care aceştia figurează în R.N.E.P.
- Istoricul de domicilii/reşedinţă
- Istoricul actelor de identitate
- Comunicarea atribuirii/modificării CNP

Adeverinţele vor fi utilizate numai pentru a face dovada datelor înscrise pentru instituţii/persoane juridice de pe teritoriul ţării (exemple: Programul de reînnoire a parcului auto, casa de pensii, serviciul paşapoarte, etc).
Pentru obţinerea adeverinței, se depun următoarele:

- Cerere tip (se furnizeaza la ghiseu / potrivit modelului postat la Secţiunea “Formulare necesare")
- Copie act identitate (se va prezenta şi originalul, pentru conformitate)
- Taxa în cuantum de 1 leu (pentru fiecare persoana pentru care se solicita date)