Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Acte Necesare

Acte Necesare

» Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici
» Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei – click aici
» Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii - străzii sau a renumerotării imobilelor – click aici
» Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior – click aici
» Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate – click aici
» Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetăţeniei române – click aici
» Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România – click aici
» Eliberarea cărții de identitate provizorie cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar în România – click aici
» Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani – click aici
» Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei – click aici