Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Informaţii Generale

Informaţii Generale

» Informaţii acte de identitate - click aici

» Termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate - click aici

» Acte cu care se poate face dovada adresei de domiciliul/reşedinţă - click aici