Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Programări Online

Programări Online

Programările pentru luna martie au fost alocate.

Pentru a vă programa la data și ora programării click aici.


Programare on-line este disponibilă pentru persoanele cetățeni români născuți în Republica Moldova și Ucraina care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 41 alin. (51) lit. b) sau lit. c) din Legea 119/1996.

Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă se poate face începând cu data de 15 a fiecărei luni, orele 10:00 pentru luna următoare. (Exemplu: pe data de 15.07.2023 vă puteți rezerva pentru luna august.)

Programarea on-line se va realiza numai după depunerea jurământului de credinţa şi obţinerea certificatului de cetăţenie.

Programarea on-line nu se aplică pentru transcrierea certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de pe actele de stare civilă procurate din străinătate pentru cetăţenii români care au/au avut domiciliul în Sectorul 1 și alte state (decât R. Moldova şi Ucraina).

Înainte de a vă programa on-line, vă rugăm să citiți cu atenție actele necesare și regulamentul de mai jos:

Documente necesare - pentru transcriere certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă străine, după caz - Apăsați aici

Regulament - privind activitatea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 și nu au avut niciodată domiciliul in România - Apăsați aici

Program de depuneri:

LUNI: 08.30-15.30 – se depun documentele pentru cetăţenii români născuţi în Rep. Moldova şi Ucraina, pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 şi pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cu ultimul domiciliu pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1

MIERCURI: 08.30-12.30 – se depun documentele pentru cetăţenii români născuţi în Rep. Moldova şi Ucraina

MIERCURI: 13.00-18.30 – se depun documentele pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cu ultimul domiciliu pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, precum şi pentru cetăţenii români fără domiciliu în România născuţi în alte state decât Rep. Moldova şi Ucraina.

Program de eliberări:

MARŢI : 08.30-15.30
JOI : 08.30-15.30
VINERI : 08.30-13.30

Adresă: Ghişeul pentru depunerea documentelor se află în Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti;
               Întocmirea actelor se face la sediul din B-dul Mareşal Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti.

Telefon: 021.310.04.57 – sediul din Piaţa Amzei nr. 13;
               021.222.01.09, interior 108 – sediul din B-dul Mareşal Averescu nr. 17.