Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Programări Online

Programări Online

Rezervarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă pentru luna iulie 2024 se poate face în data de 17.06.2024, orele 10:00.

Având în vedere că data de 24.06.2024 a fost stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ (lege, hotărâre de guvern) cererea se va depune în următoarele zile lucrătoare de luni și miercuri în termen de 30 de zile prin confirmarea programării iniţiale.

Pentru a vă programa la data și ora programării click aici.


Programare on-line este disponibilă pentru persoanele cetățeni români născuți în Republica Moldova și Ucraina care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 41 alin. (51) lit. b) sau lit. c) din Legea 119/1996.

Programarea pentru depunerea cererilor privind transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă se poate face începând cu data de 15 a fiecărei luni, orele 10:00 pentru luna următoare. (Exemplu: pe data de 15.07.2023 vă puteți rezerva pentru luna august.)

Programarea on-line se va realiza numai după depunerea jurământului de credinţa şi obţinerea certificatului de cetăţenie.

Programarea on-line nu se aplică pentru transcrierea certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de pe actele de stare civilă procurate din străinătate pentru cetăţenii români care au/au avut domiciliul în Sectorul 1 și alte state (decât R. Moldova şi Ucraina).

Înainte de a vă programa on-line, vă rugăm să citiți cu atenție actele necesare și regulamentul de mai jos:

Documente necesare - pentru transcriere certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă străine, după caz - Apăsați aici

Regulament - privind activitatea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 și nu au avut niciodată domiciliul in România - Apăsați aici

Program de depuneri:

LUNI: 08.30-15.30 – se depun documentele pentru cetăţenii români născuţi în Rep. Moldova şi Ucraina, pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 şi pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cu ultimul domiciliu pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1

MIERCURI: 08.30-12.30 – se depun documentele pentru cetăţenii români născuţi în Rep. Moldova şi Ucraina

MIERCURI: 13.00-18.30 – se depun documentele pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cu ultimul domiciliu pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, precum şi pentru cetăţenii români fără domiciliu în România născuţi în alte state decât Rep. Moldova şi Ucraina.

Program de eliberări:

MARŢI : 08.30-15.30
JOI : 08.30-15.30
VINERI : 08.30-13.30

Adresă: Ghişeul pentru depunerea documentelor se află în Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti;
               Întocmirea actelor se face la sediul din B-dul Mareşal Averescu nr. 17, Sector 1, Bucureşti.

Telefon: 021.310.04.57 – sediul din Piaţa Amzei nr. 13;
               021.222.01.09, interior 108 – sediul din B-dul Mareşal Averescu nr. 17.