Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pe cale administrativă

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pe cale administrativă

Cererea se adresează primarului localităţii de domiciliu a solicitantului; pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate cererea se depune la primăria ultimului domiciliu avut în România, iar pentru cei care nu au avut niciodată domiciliu în România, cererea se adresează Primarului Sectorului 1. În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, cererea de schimbare a numelui va fi semnată și de către acesta.

Cererea de schimbare a numelui poate fi depusă personal sau prin împuternicit cu procură specială şi va cuprinde următoarele documente:
- Monitorul Oficial în care s-a făcut cunoscută solicitarea de schimbare a numelui (cererea tip pentru publicare este avizată de primăria de domiciliu);
- certificatele de stare civilă în original (naştere, căsătorie, copii minori, după caz);
- certificat de cazier judiciar, pentru solicitanții care au împlinit vârsta de 14 ani;
- sentinţa de divorţ, în copie legalizată de instanță, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care se solicită schimbarea numelui după divorţ;
- consimţământul celuilalt soţ/părinte dacă se schimbă numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei, respectiv al copilului minor, autentificat la un notar public sau în fața ofițerului de stare civilă; Acordul celuilalt părinte nu este necesar în cazul în care este pus sub interdicție, ori declarant mort sau decăzut din exercițiul drepturilor părintești.
- dacă este cazul, consimțământul persoanei al cărei nume se solicită a fi purtat, dat în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă;
- procura specială și copia actului de identitate al împuternicitului, în cazul în care schimbarea numelui este solicitată prin împuternicit cu procură specială;
- orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.
În situația în care ambii părinți solicită schimbarea numelui de familie, schimbarea numelui de familie al munorului este obligatorie și se realizează din oficiu. Cu toate acestea, schimbarea numelui de familie al minorului care a împlinit 14 ani se realizează numai cu consimțământul acestuia.


Vechile certificate de stare civilă se vor preda în vederea anulării.

Program de lucru cu publicul:

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui pe cale administrativă:

LUNI 08:30 - 15:30   PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE
MARŢI 08:30 - 15:30   PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE
MIERCURI08:30 - 15:30   PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE
JOI 08:30 - 15:30   PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE
VINERI 08:30 - 13:30   PRIMIRE CERERI / ELIBERARE DOCUMENTE

Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 17 corp A, Sector 1, Bucureşti

Telefon: 021.222.01.09, interior 122 sau 132.