Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Taxe Serviciul de Evidență

Taxe Serviciul de Evidență

- Taxă carte de identitate – 7 lei
- Taxă carte de identitate provizorie – 1 leu
- Taxă furnizare date din R.N.E.P. – 1 leu/persoană

Taxele pentru C.I. / C.I.P. / Furnizări date din R.N.E.P se pot achita la:
- Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
Adresă: Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, Bucureşti


- Centre Impozite si Taxe Locale Sector 1
Calea Grivitei nr. 208 - 210, Sector 1, Bucureşti
Str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucureşti

- Primărie Sector 1 București
Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucureşti

Taxa aferentă eliberării actului de identitate se poate plăti și on-line, pe site-ul Ghișeul.ro / transfer bancar / Internet Banking (se va prezenta la ghișeu chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate), sau fizic la Bănci, Oficii Poștale în contul: RO05TREZ70121330208XXXXX CUI: 12293095.

Ghid plată taxă Ghiseul.ro
1. Se alege opțiunea Plată fără autentificare
2. Județ: București
3. Tip instituție: Impozite şi Taxe Locale
4. Instituție: Sectorul 1
5. 21.A.33.08.00 Venituri din prestări de servicii
a. Taxa carti identitate


De astăzi, 22 iunie 2023, puteți plăti taxa de emitere a cărților de identitate mai comod și mai rapid, printr-un simplu SMS la numărul de telefon 7530.

Modalitatea de plată este următoarea:

1. SMS la numărul 7530 cu textul S1CI7 urmat de CNP pentru cartea de identitate.

Taxa este de 7 lei (1,5 Euro + TVA)

2. SMS la numărul 7530 cu textul S1CI1 urmat de CNP pentru cartea de identitate provizorie.

Taxa este de 1 leu (0,20 Euro + TVA)

3. SMS la numărul 7530 cu textul S1CD1 urmat de CNP pentru obținerea comunicării de date cu caracter personal.


Taxa este de 1 leu (0,20 Euro + TVA)