Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate la reprezentanţele diplomatice ale României

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate la reprezentanţele diplomatice ale României

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita transcrierea actelor de stare civilă la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul.

După primirea, înregistrarea şi arhivarea filelor consulare, orice modificarea intervenită ulterior în statutul civil al persoanei, referitoare la căsătorie, divorţ, deces, schimbare de nume, stabilire filiaţie, rectificare, completare, anulare etc. se operează de către ofiţerii de stare civilă din cadrul acestei structuri.

Activitatea de preluare și prelucrare a filelor consulare este asigurată prin intermediul Serviciului Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare de Carieră ale României, cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17, Sector 1, care nu are stabilit program cu publicul.Informaţii cu privire la transmiterea filelor consulare de reprezentanţele diplomatice ale României din străinătate se pot obţine la numărul de telefon 021.222.01.09, int. 118 şi 121.